FANDOMNếu bạn quan sát hầu hết các lập trình viên sử dụng thời gian của họ, bạn sẽ nhận ra rằng viết mã thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ. Một ít thời gian để tìm hiểu cần phải làm gì để viết tiếp, một ít để thiết kế, nhưng hầu hết thời gian được dùng để gỡ lỗi. Chắc chắn bạn sẽ nhớ những tiếng đồng hồ dài gỡ lỗi, nhiều khi giữa đêm khuya. Mọi lập trình viên đều có thể kể chuyện một lỗi khiến anh ta mất cả ngày (hoặc nhiều hơn) để tìm ra. Sửa lỗi thường thường khá nhanh, nhưng tìm ra nó là cả một cơn ác mộng. Và khi bạn sửa một lỗi, luôn luôn có khả năng một lỗi khác sẽ xuất hiện mà bạn không biết cho đến rất lâu sau. Bạn sẽ mất nhiều năm để tìm ra lỗi đó.

Mã nguồn tự kiểm tra (self-testing code) là cách để máy tính tự động kiểm tra lỗi giúp bạn. Các công cụ hiện nay cho phép bạn viết những đoạn mã khi được chạy sẽ đưa ra thông báo lỗi nếu những kỳ vọng không được thoả mãn. Ngay khi viết một hàm nào đó, hãy viết ngay mã kiểm tra sự thực hiện của hàm đó. Bạn chỉ phải viết mã này một lần, mỗi khi refactor hay bất cứ thay đổi nào khác với mã nguồn, bạn có thể chạy lại nó để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động chính xác.

Theo Martin Fowler, “một bộ kiểm thử là chiếc máy phát hiện lỗi mạnh mẽ loại bỏ thời gian tốn để tìm lỗi.” Trên thực tế, dành thời gian để viết mã kiểm thử là một cách tiết kiệm thời gian và phát triển phần mềm nhanh hơn.

Thậm chí một số phương pháp phát triển phần mềm hiện đại yêu cầu viết mã kiểm thử trước khi viết chương trình. Bằng việc viết ra các trường hợp có thể xảy ra, bạn hiểu rõ mình mong muốn điều gì ở tính năng sắp cài đặt. Viết test cũng giúp bạn tập trung vào giao diện hơn là cài đặt (luôn luôn là thói quen tốt). Nó cũng có nghĩa bạn biết chắc khi nào hoàn thành việc viết mã: khi test chạy được.

Định nghĩa refactoring yêu cầu quá trình này không làm thay đổi hành vi bên ngoài của hệ thống. Sử dụng mã kiểm thử là một cách rõ ràng để đạt được mục đích này. Mỗi khi bạn thực hiện một thao tác refactoring, hãy nhớ chạy lại toàn bộ test để đảm báo nó không gây ra lỗi trước khi thực hiện thao tác tiếp theo.